Армакс при туберколоза

Туберкулоза и сребърна вода Армакс

Колоидно сребро при туборкулоза

Ефикасността на колоидното сребро срещу голям брой патогенни микроорганизми е добре известна и документирана, но тук обаче бихме искали да се спрем специално на действието на колоидното сребро срещу причинителя на туберкулозата: Mycobacterium tuberculosis.

Според СЗО, туберкулозата е на второ място (след СПИН) като инфекциозна причина за смърт сред населението на земята. Лечението на туберкулозата е тежко и продължително и изисква използването на най-малко четири антибиотика прилагани в продължение на година и половина до две! Ето защо често срещано явление е развитието на резистентност у туберкулозния бактерии срещу някои антибиотици, което още повече усложнява нещата с лечението. Затова търсенето на надеждни алтеринативи е основна насока за работа на редица специалисти работещи в сферата на инфекциите и борбата с тях.

Учени установиха изключително добро действие на колоидното сребро срещу причинителят на туберкулозата.

В наскоро публикувано в списание “Юропиън селс енд матириълс” изследване се казва, че учените са установили изключително добро действие на колоидното сребро срещу няколко най-опасни и често срещани микроорганизми, сред които и причинителят на туберкулозата. Концентрацията на среброто е била до 10 ррm, като още при концентрация от 1 ppm са били унищожени патогените Salmonella typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, докато туборкулозният микобактериум е загинал едва при концентрация от 10 ppm. Всеки, който се е интересувал от колоидно дребро знае, че концентрация на среброто от порядъка на 10 ppm е всъщност много-ниска и напълно безвредна за човешкия организъм, но за бактериите се оказва смъртоносна!

Механизми на действие на среброто при различни патогени

Механизмът на действие на колоидното сребро при различните видове микроби е различен. При Грам-отрицателните бактерии (Салмонела, Ешерихия коли, Псевдомонас) е била наблюдавана плазмолиза (разрушаване на бактериалната клетка и изливане на съдържимото). При Стафилококите е било установено преустановяване и нарушаване изграждането на бактериалната клетъчна стена а при туберкулозната микобактерия сериозни нарушения в клетъчния метаболизъм на микроорганизма. Всички тези изследвания обаче са лабораторни а не клинични, т.е. резултатите са ин витро а не ин виво и за доказване същия ефект на колоидното сребро в средата на човешкия организъм е необходимо провеждането на съответни клинични изпитания.

Практиката сочи, че резултатите ин-витро се потвърждават от резултатите ин-виво

Въпреки това, основавайки се на опита, в повечето случаи резултатите ин витро се потвърждават и при ин виво изследването. Затова може с голяма доза надежда да се предполага, че и в този случай би се случило същото. Необходимо е провеждането на контролирани клинични изпитания за да се докаже научно, че колоидното сребро не просто убива туберкулозната бактерия а може да лекува болни от туберкулоза. С продукти като колоидното сребро обаче (които не могат да бъдат патентовани) винаги провеждането на такива клинични изпитания е трудно осъществимо, защото изпитанията струват много-скъпо и изследващият няма гаранция, че ще може да покрие направените разходи чрез продажбата на непантентования си продукт.

Резултатите от лечението на туберкулозата с колоидно сребро са обнадеждващи

Въпреки всичко, от различни части на света постъпва информация, че макар и използването на колоидното сребро за лечение на туборкулозата да не е било провеждано в клинични условия и документирано съгласно изискванията на клиничните изпитания, резултатите от лечението са били добри и много-обнадеждващи. В това отношение и колоидното сребро АРМАКС може да се счита като възможно средството за справяне с туборкулозната инфекция, без и ние да можем да докажем това по класическия, клиничен научен начин.

Какво ново около Армакс?

Последни новини

Поръчай сега

Споделяне :