Армакс и “Зомби ефекта”

Зомби ефект на сребърната вода

Kолоидното сребро прави така, че убитите от него микроби буквално унищожават останалите живи микроби!

Това уникално свойство на колоидното сребро са установили учени от Еврейския Университет в Ерусалим. Учените открили, че убитите от колоидното сребро микроби се превръщат в убийци на себеподобните, като безмилостно унищожават всички останали живи микроби намиращи се около тях!

Зомби ефект на сребърните йониВпечатляващ е начина, по който това става. Убитите микроби играят ролята на гъба, събираща колоидните сребърни частици и впоследствие ги изпускат сред колонията останали живи микроби, като по този начин процесът се разпространява лавинообразно, докато не бъдат унищожени всички микроби!

 

Как сребърните частици унищожават останалите микроби?

Под електронен микроскоп добре се вижда, как убитите микроби започват да се пълнят със стотици сребърни частици и тези мъртви, но пълни със сребърни частици микроби остават сред колонията микроби, изпускайти натрупаните сребърни частици, с което причиняват смъртта и на останалите, намираще се в съседство микроби. И този процес се развива и разраства, докато не остане жив микроб! Това ново, неизвестно досега свойство на колоидното сребро учените нарекоха “зомби ефект”, защото по същия начин, по който една зомбирана група от хора е в състояние да зомбира нови и нови хора, така и колоидното сребро колкото повече микроби унищожава, толкова повече убитите микроби унищожават живите!

Учените са единодушни относно начините, по които колоидното сребро унищожава микробите. Това което те не знаеха обаче е какво се случва след като микробът е убит. Данните на израелските учени отварят нова и неочаквана страница от вълнуващата история на колоидното сребро, защото допълват знаннията ни за инфекцията с фантастични, уникални данни.

Среброто убива микробите  чрез каталитично окисление

Когато среброто влезе в контак с микроба, то се захваща за клетъчната стена на бактерията, освобождавайки свободен кислород, който от своя страна убива микроба чрез процеса наречен каталитично окисление. Този механизъм напомня начина на действие на кислородната вода, която също чрез свободния кислород, който освобождава, уврежда физико-химически нормалната дейност на микроба, като го отслабва и го прави неспособен да се размножава.

Как действат сребърните йони?

Каталитичното окисление води до редица, сериозни, неблагоприятни за клетъчната стена на микроба процеси. Тези химични промени блокират преноса на енергия и жизнените функции на микроба. Микробът продължава да е жив, но вече прилича на кораб без рул и двигател в бурно море. В следващата фаза среброто пробива увредената клетъчна стена на бактерията и навлиза във вътрешността на клетката, като уврежда ДНК на бактерията и с това бактерията става неспособна да се размножава. Невъзможността на един микроб да се размножава означава само едно: спиране развитието на инфекцията! Накрая, не след дълго, напълно умаломощеният и разбит микроб загива!

Защо наричат пълзящото самоунищожение на микробите “Зомби ефект”?

Именно тези убити микроби, пълни със сребръни частици се превръщат в най-смъртоносния враг на останалите живи микроби и поради тази причина израелските учени наричат тяхното действие зомби ефект. Както се изразява един автор от авторитетното научно списание “Сайънс” в присъствието на среброто микробите се зомбират и дори мъртви започват безразборно да унищожават останалите себеподобни микроби. Това навярно обяснява продължителното, мощно действие на колоидното сребро срещу микробите.

Когато опитът бил повторен с използването на натъпкани със сребърни частици убити клетки на опасния микроб Pseudomonas aeruginosa, резултатът бил потресаващ: над 99,99% от колонията живи микроби загинали за броени минути! Това се дължало на бързото увеличаване броя на бактериите гъби, в които се превръщали допреди малко все още живите бактериални клетки. Тези гъби на свой ред започвали за изпускат в околното пространство сребърни частици, поразявайки останалите около тях микроби по принципа на доминото.

Отново за размера на сребърните частици

Изследването доказва и значението на размера на сребърните частици, защото когато са прекомерно големи, те просто физически няма как да се обсорбират от клетките гъби. За да се получи зомби ефекта е необходимо размерът на сребърните частици да е достатъчно малък, за да може микробната клетка да ги абсорбира и натрупа в себе си.

Несъмнено, този научен факт открива нови хоризонти пред използването и ефективността на колоидното сребро в борбата с инфекцията и в това отношение колоидното сребро АРМАКС е средството, което адекватно възпроизвежда откритият от израелските учени зомби ефект.

Какво ново около Армакс?

Последни новини

Поръчай сега

Споделяне :